Jednym z elementów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest współpraca z wolontariuszami.

Jej celem jest stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą obsługiwać stanowiska informacyjne przy obiektach prezentowanych podczas XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, pomagać przy realizacji wybranych punktów programu oraz współpracować z lokalnymi animatorami kultury, odpowiedzialnymi za oprowadzanie turystów po wybranych obiektach.

20 marca 2013

  • Spotkanie informacyjne

Na spotkaniu informacyjnym zaprezentowaliśmy wolontariuszom działalność Małopolskiego Instytutu Kultury. Przedstawiliśmy ideę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolontariusze otrzymali podstawowe wiadomości historyczne i merytoryczne o obiektach.

10 kwietnia 2013

  • Szkolenie I

Podczas szkolenia zaprezentowaliśmy obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni, przedstawiliśmy zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne. Na zasadach losowania przeprowadziliśmy rekrutację wolontariuszy do poszczególnych obiektów i działań dodatkowych.

24 kwietnia 2013

  • Szkolenie II

Omówiliśmy sprawy organizacyjne i podpisaliśmy umowy wolontariackie. Odbyły się także spotkania z koordynatorkami tras oraz szczegółowe prezentacje programu tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa.

Fotorelacja